Aktier eller optioner – Vad är säkrast

För att kunna reda ut vad som är säkrast att välja mellan att investera i optioner eller aktier, måste det först snabbt förklaras vad en option är. Aktier har du som läst den förra artikeln redan fått reda på vad det är och handlar om. När det gäller optioner så är detta också ett värdepapper som utfärdats av en aktör och som köps av den som efter detta kallas för innehavaren. Här har utfärdaren av optionen förbundit sig att köpa eller sälja en egendom till ett fastställt pris. Det betyder då att optioner är tidsbestämda och har något som kallas för slutdag.

Shares or optionsOm då inte innehavaren av optionen vill utnyttja sin rätt att köpa detta på slutdagen, kommer då avtalet och optionen att upphöra att gälla. Det betyder då att de pengar du redan investerat i optionen kommer att gå förlorade. Det är också bara innehavaren av optionen som kan kräva att avtalet ska fullföljas. När det gäller optioner finns det även något som kallas för kvittning. Detta är när innehavaren godtar en betalning från utfärdaren av optionen och avtalet ska upphöra innan slutdagen. Det finns också något som kallas för kontantavräkning, vilket då betyder att innehavaren får betalt utan att någon tillgång överlåts.

Som du säkert redan har förstått av denna korta förklaring så är det mera komplicerat och kräver en större ekonomisk kunskap att vara den som väljer att investera i optioner. Det är också helt klart att aktier i detta fall är mycket säkrare som investeringsval, då dessa oftast har ett solitt värde medan optioner enbart har ett fiktivt värde. Det som gör att de som investerar i optioner istället är chansen att tjäna mycket mer på en kortare tid. Dock är detta absolut inget för de som är nybörjare gällande investeringar i värdepapper. Då är det aktier och fonder som gäller.